اسلایدر۱

تصویر اسلایدر اول وستینگهاوس سرویس،نمایندگی تعمیرات وستینگهاوس